​​Vidamban Kavya

अमेरिकेत राहणाऱ्या अनेक कुटुंबात नवराबायको आपापल्या कार्यक्षेत्रात मग्न असतात. ऑफिस अधून थकून आलेली बायको जेंव्हा वसकन ओरडते ‘दिवा बंद करा तो, आणि झोपा आता’, तेव्हा मनात प्रश्न पडतो, कुठे गेली ती सुरेश भटांची … Read more​​Vidamban Kavya

Editorial – June 2019 Edition

 ॥  ॐ श्री सरस्वत्यै नम:  ॥ नमस्कर मंडळी, AMM आशयघन ब्लोग चा दुसरा अंक आज प्रकाशीत करत आहोत. संपादनाचं काम हातात घेतलं तेव्हा सदस्यांनी विचारपुर्वक निवडलेल्या विषयांची इतकी उत्सुकता आम्हालाच लागून … Read moreEditorial – June 2019 Edition